Vítejte na našich webových stránkách

 

Mateřská škola se představuje:

Mateřská škola ve Vysoké nad Labem je škola s dlouholetou historií. První paměti budovy (původní školy) spadají až k roku 1869, kdy se začalo v nově postavené budově vyučovat. První třída mš byla založena v roce 1940, ale až do roku 1982 byla budova společným působištěm základní a mateřské školy.
V roce 1982 byl zpracován projekt na úpravu celé budovy včetně přístavby sociálního zařízení v

prvním patře, vybudování sauny v přízemí. Rovněž bylo rozhodnuto ponechat část přízemí (bývalou hernu mš) jako agitační středisko a přistavět pro potřebu obce OÚ kancelář. Stavba byla zahájena 21.6.1983 a 2.9.1985 byl zahájen nový školní rok v nově upravených prostorách.
Vzhledem k velkému počtu nevyřízených žádostí o umístění dítěte do mš byl zpracován v květnu 2009 další nový projekt o rozšíření mš o novou třídu změnou vnitřních dispozic a přístavbou na terase. V průběhu měsíce července a srpna 2009 proběhla celá rekonstrukce prostorů v prvním poschodí a přístavba na terase

Jednotřídní mateřská škola se změnou vnitřních dispozic v průběhu dvou měsíců stala dvoutřídní mateřskou školou.
1. září 2009 jsme vstoupili s dětmi do nově upravené školičky.

Další stavební úpravy proběhly během prázdnin v roce 2010. Došlo ke kompletnímu podřezání obvodového a nosného zdiva, dále bylo instalováno nové dřevěné obložení a vyměněna okna v přízemí.

Celková rekonstrukce MŠ byla dokončena o prázdninách 2014 zateplením budovy a novou omítkou.


" Nemůžeme všechny děti všemu naučit, ale můžeme všechny děti učinit šťastné. " Dr. Z. Matějček
 

 


Kalendář akcí


Zápis do MŠ

Čarodějnice

Vloženy nové fotografie z Čarodějnic

—————

Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční 2. a 3. května 2019 od 10hod. do 15hod. Do mateřské školy budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt v obci Vysoká nad Labem (spádová oblast). Kritéria pro příjetí dítěte do MŠ: přednostně budou přijímány děti, pro které je předškolní...

—————


Rozpočet MŠ

Rozpočet MŠ

Rozpočet mateřské školy na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu jsou k nahlédnutí zde: MŠ_rozpočet_2019.pdf (389,7 kB)

—————


Novinky

Karneval

24.02.2019 14:14
Vloženy fotografie z karnevalu

—————

Zima, Vánoce

26.01.2019 16:11
Vloženy nové fotografie

—————

Fotogalerie

15.12.2018 17:48
Přidány fotografie z vánočního výletu a z Mikuláše

—————

Přírodovědný program

25.11.2018 18:29
Přidány nové fotografie

—————

Vycházky do lesa

21.10.2018 19:23
Vloženy nové fotografie

—————

Výlet za zvířátky

14.10.2018 09:16
Vloženy fotografie z výletu

—————

Září v MŠ

23.09.2018 14:55
Přidány nové fotografie

—————


Kontakt

Mateřská škola Vysoká nad Labem

Vysoká nad Labem 22
503 31 Vysoká nad Labem


tel.: 495580122