Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční 2. a 3. května 2019 od 10hod. do 15hod.

Do mateřské školy budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt v obci Vysoká nad Labem (spádová oblast).

Kritéria pro příjetí dítěte do MŠ:
  • přednostně budou přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a dále přednostně děti, které k 31. 8. 2019 dovrší 3 let (školský zákon) a to podle věku od nejstarších po nejmladší
 

Vyplněnou přihlášku (potvrzenou dětským lékařem) odevzdají rodiče při zápisu.

- přihláška ke stažení zde: prihlaska do MS.pdf (254 kB)


Kontakt

Mateřská škola Vysoká nad Labem

Vysoká nad Labem 22
503 31 Vysoká nad Labem


tel.: 495580122